Feministautisten

[Swedish Podcast] En podcast om att vara autist och att känna sig annorlunda och felplacerad i en värld som inte är byggd för autister. Denna podcast är till för att öka förståelsen och medvetenheten för autism samt belysa frågor om mänskliga rättigheter, feminism och jämställdhet från en autistisk persons perspektiv. I "Feministautisten" är jag personlig och ärlig. Poesi, litteratur, tankar, filosofi och personliga berättelser är sådant jag tar upp här. Finns endast på Substack och Acast!

No posts